English   中文版    
  

站内搜索:
   

重点学科:

学院设置:

党政机关:

直属单位:

附属单位:

后勤产业:

中心、所:
  学院设置-化学化工学院-科学研究-专利
  2012年1-8月我院职务成果申请专利      (2014-01-15)
  2012年1-8月我院职务发明授权专利      (2014-01-15)
  2012年9-12月我院职务成果申请专利      (2014-01-15)
  2012年9-12月我院职务发明授权专利      (2014-01-15)
  学院近三年授权专利      (2012-04-17)
(1/1)    第一页  上一页  下一页  最后页  转到 
 
版权所有:西北师范大学 地址:兰州市安宁东路967号
  制作维护:计算机科学与工程学院 Email:wlzx@nwnu.edu.cn     
邮编:730070 电话查号台:0931-7971114